پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

نقد ادبی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر فقط در مورد بافت نیرومند حسی – عاطفیِ ترکیب کلامیِ «عطر خاکستری» ده ها سطر ننویسیم در حق این ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید