پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

  ....................................................... گفته بودی چگونه می‏گریمبه همین سادگی که می‏بینی با مشاهده و مطالعه آثار شاعران سه دهه اخیر ایران، می‏توان گفت که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 90 بازدید
نگاه به مقوله ی جنگ در ادبیات غرب و ادبیات ما(ایرانی-اسلامی)ریشه های متفاوتی دارد.در بررسی آثار کهن ادبی در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید