گاهنامه

ادبی اجتماعی فرهنگی

گفت وگوی شهروند با رامین جهانبگلو(جامعه شناس ،استاد دانشگاه تورنتو) بخش 1

دکتر جهانبگلو را به خاطر نظریاتش در مورد”عدم خشونت”می‌شناختم که آن‌را راست‌گرایانه می‌دانستم و از این رو می‌خواستم مصاحبه‌ای انتقادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
9 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
13 پست
گاهنامه
27 پست
ترجمه
8 پست
رویا_س
3 پست
ماهی_گلی
1 پست
رویا_سین
6 پست
لیلا_نجفی
28 پست
آزادی
1 پست
نقد_ادبی
4 پست
فرشته__د
5 پست
مثنوی
2 پست
اجتماعی
3 پست
فرشته_د
3 پست
شهید
1 پست
روشنفکری
1 پست
غربزدگی
1 پست
سلطه_گری
3 پست
ظلم_مدرن
1 پست
شعر
1 پست
سینما
2 پست
نقد_فیلم
2 پست
wag_the_dog
1 پست
حضرت_علی
1 پست
الف_هیچ
3 پست
شیخ_عطار
1 پست
مانا__ن
3 پست
حوادث_2013
1 پست
باده_راز
3 پست
نداالف
1 پست
ندا_الف
2 پست
رقص_خنجر
1 پست
کافکا
1 پست
زن
2 پست
بزرگداشت
1 پست
نقد_شعر
1 پست
مادری
1 پست
شعر_نو
1 پست
مانان
1 پست
نقد_عکس
1 پست