# فاضل_نظری+_نقد_شعر
  ....................................................... گفته بودی چگونه می‏گریمبه همین سادگی که می‏بینی با مشاهده و مطالعه آثار شاعران سه دهه اخیر ایران، می‏توان گفت که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 73 بازدید