# لیلا_نجفی

عشق...عاطفه های اعتباری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1   دلم قضا می شود وقتی فریضه ی لذت بی اقامه ی عشق           مستجاب می شود!   ------------------------------   2 دیوار نجابت من کوتاه بود و سایه ی شوم تو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 23 بازدید